Asirija

Asi̇̀rija dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • Asirija — Asírija ž DEFINICIJA pov. u starom vijeku, država u sred. toku Tigrisa, samostalna od 2000. pr. Kr., na vrhuncu moći od 13 11. st. pr. Kr., smrću Ašurbanipalovom (626. pr. Kr.) i padom Ninive (612. pr. Kr.) Asirija se raspada ETIMOLOGIJA prema… …   Hrvatski jezični portal

  • glìnen — prid. 〈odr. ī〉 koji je od gline [∼i lonac] ∆ {{001f}}∼e pločice pov. podloga za pisanje (Babilon, Asirija, Grčka); ∼i škriljevac min. sedimentna stijena, glinski kamen, lako se cijepa u tanke pločice; brusilovac, šejl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Asirac — Asírac m (Àsīrka ž) <G rca, N mn Asírci, G Àsīrācā> DEFINICIJA stanovnik Asirije ETIMOLOGIJA vidi Asirija …   Hrvatski jezični portal

  • asirski — àsīrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Asiriju i Asirce [asirska umjetnost] SINTAGMA asirski jezik lingv. mrtvi jezik istočnosemitske skupine, srodan starobabilonskomu i akadskomu ETIMOLOGIJA vidi Asirija …   Hrvatski jezični portal

  • asirologija — asirològija ž DEFINICIJA znanstvena disciplina koja proučava razvoj istočnjačkih civilizacija kod kojih je u uporabi bilo klinovo pismo ETIMOLOGIJA v. Asirija + logija …   Hrvatski jezični portal

  • Ašurbanipal — Ašurbànipal (Asurbànipal) DEFINICIJA asirski kralj od 669. do 627. pr. Kr., osvajač, podigao Ninivu, usp. Asirija …   Hrvatski jezični portal

  • glinen — glìnen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je od gline [glineni lonac] SINTAGMA glinene pločice pov. podloga za pisanje (Babilon, Asirija, Grčka); glineni škriljevac min. sedimentna stijena, glinski kamen, lako se cijepa u tanke pločice;… …   Hrvatski jezični portal

  • paimti — paim̃ti, pàima (pàema), pàėmė I. tr., intr. 1. pačiupti, pastverti ranka, pirštais, dantimis, kokiu įrankiu: Daugelis vartė rankose paimtus ginklus J.Balt. Paimk dainyčią (milžtuvę) ir nueik palaidyk karvę Lzd. Paimk raktelius, padėk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.